ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin
Tiến độ dự án

Cập nhật tiến độ ngày 30 tháng 9 năm 2016

30/09/2016 07:00

1- Kết cấu phần thân: 

  + Khối Chung cư: Hoàn thành 50% sàn tầng 24, đang thi công dầm sàn tầng 24 phân đoạn 2

  + Khối Duplex: hoàn thành sàn tầng 16, đang thi công cột vách tầng 16 

2 - Xây thô:

  + Hoàn thành xây khu thương mại tầng 1, tầng 2

  + Khối Chung cư: Hoàn thành xây tầng 16,17 đang thi xây tầng 18

  + Khối Duplex: đang thi công xây tầng 3

3 - Trát hoàn thiện:

  + Hoàn thành trát trong, ngoài khu thương mại tầng 1, tầng 2

  + Khối Chung cư: hoàn thành thi công trát ngoài từ sàn tầng 12 xuống tầng 3, đang thi công trát tầng 15 xuống tầng 13

Một số hình ảnh thi công của dự án

cập nhật tiến độ ngày 30 tháng 9

tiến độ sunshine palace

tiến độ sunshine palace 2

tiến độ sunshine palace 3

086 86 01 222
086 86 10 222