ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Cập nhật tiến độ ngày 15 tháng 11 năm 2016

17/11/2016 07:00

1. Kết cầu phần thân:                                                                       

          Cất nóc dự án và đang tiến hành thi công sàn tầng áp mái                           

                                    

 2. Thi công phần xây thô:                                                                         

         Hoàn thành 80% thi công xây tầng 20, tầng 21            

         

3. Trát hoàn thiện:                                                                           

       Hoàn thành 70% thi công trát ngoài tầng 20 đến tầng 15                                              

Một số hình ảnh thi công dự án

086 86 01 222
086 86 10 222