ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Cập nhật tiến độ ngày 14 tháng 10 năm 2016

14/10/2016 07:00

1- Kết cấu phần thân: 

 Hoàn thành sàn tầng 25, đang thi công cột vách tầng 25

2 - Xây thô:

Hoàn thành xây tầng 17 đang thi xây tầng 18,19

3 - Trát hoàn thiện:

 Hoàn thành thi công trát ngoài từ sàn tầng 15 xuống tầng 3, đang thi công trát tầng 18 xuống tầng 15

Một số hình ảnh thi công của dự án

tiến độ sunshine palace

tiến độ sunshine palace 14-10

tiến độ sunshine palace 14-10-1

tiến độ sunshine palace 14-10-2

1800 6180
1800 6180