ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin
Tiến độ dự án

Cập nhật tiến độ ngày 17 tháng 6 năm 2016

17/06/2016 07:00

Tiến độ thi công thực tại của dự án Sunshine Palace

1- Kết cấu phần thân: 

  + Khối Chung cư: Hoàn thành sàn tầng 15, đang thi công dầm sàn tầng 16

  + Khối Duplex: hoàn thành sàn tầng 11, đang thi công dầm sàn tầng 12 

2 - Xây thô:

  + Hoàn thành xây khu thương mại tầng 1, tầng 2

  + Khối Chung cư: Hoàn thành xây tầng 3,4,5,6,7, 8 đang thi xây tầng 9,10

  + Khối Duplex: hoàn thành xây tầng 3, đang thi công tầng 4,5,6 

3 - Trát hoàn thiện:

  + Đang hoàn thiện trát trong, ngoài khu thương mại tầng 1, tầng 2

  + Khối Chung cư: Bắt đầu thi công trát ngoài từ sàn tầng 9 xuống

  + Khối Duplex: Bắt đầu thi công trát ngoài từ sàn tầng 7 xuống

086 86 01 222
086 86 10 222